Architecture

Mauritania

Town of Nouadhibou

09/2000 - 06/2001